HİZMET İÇİN TIKLA HİZMET İÇİN TIKLA HİZMET İÇİN TIKLA HİZMET İÇİN TIKLA HİZMET İÇİN TIKLA
Hızlı Menümüzü Kullanarak Diğer Hizmet Detaylarına Kolayca Geçebilirsiniz..
“ İTHALAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR”
0212 655 23 23
ANASAYFA KURUMSAL HİZMETLERİMİZ BTS DUYURULARIMIZ GÜMRÜKLER İLETİŞİM ANASAYFA KURUMSAL HİZMETLERİMİZ BTS DUYURULARIMIZ GÜMRÜKLER İLETİŞİM BTS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ RESMİ WEBSİTESİ
Bize Ulaşın
Facebook Sayfamız İnsan Kaynakları
0212 603 30 80
0212 655 23 23
“ SUNDUĞUMUZ HİZMETLER ”
İTHALAT İŞLEMLERİ İHRACAT İŞLEMLERİ AKTARMA İŞLEMLERİ DİĞER İŞLEMLER
NOT: Tüm belgelerden 2 adet noter tasdikli suret gerekmektedir.
* Firma Kaşesi    * Türkçe Fatura   * Antetli Kağıt
Belirtilen evraklardan herhangi birinin eksik olması durumunda yaşanabilecek gecikme ve problemlerden firmamız sorumlu değildir.
İşlemlerimizde aksama yaşamamamız için Gümrüklere ibraz ettiğimiz  Firma  dosyalarının noter tasdikli suretlerinin hazırlanıp tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. •	Vekaletname ( Noter Tasdikli Sureti ) •	İmza Sirküleri, ( Noter Tasdikli Sureti ) •	Nufus Cüzdani Fotokopisi ( Noter Tasdikli Sureti ) •	Vergi Dairesinden Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Yazı ( 2010 yılına ait ) •	Ticaret Odası Faaliyet Belgesi ( bağlı bulunduğu odadan ) •	Ticaret Sicil Gazetesi ( Noter Tasdikli Sureti )
G.T.İ.P'ler tespit etmek Varsa ön müsadeleri almak (Talep halinde, ücret karşılığında) İthal vesaiklerin teslim alınmasından sonra varsa konşimento cirolarını yaptırmak, Ordinoyu almak Gümrük giriş beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa veya talep varsa küşad etmek. Gümrük kabul ve tescil işlemlerine başlayarak eşyanın muayenesini yaptırmak Eksiklik, hasar veya yanlıslık varsa tutanaklarını yapmak, bilgi verilmesi gereken yerleri bilgilendirmek. Tahakkuklarını yaparak teminat veya parasını yatırmak, itirazlarını yapmak. Şirketin istediği yere taşıma işlemini yapmak ve yetkililere teslim etmek. Gümrük vergi ve resim harçlarını doğru olarak hesaplamak Gümrük vergi ve resim harçlarına ihtiva eden çekleri alarak banka blokajını yaptırdıktan sonra zamanında         yetkili mercilere odemesini yapmak. (Cari hesap sistemi ile çalışılması durumunda işlemler daha kolay ve daha         çabuk olacaktır. Transit ve fiktif antrepo işlemlerini yapmak Geçici ithalatta eşyanın girişini, alınan müsaadelere uygun ve zamanında çıkışını yapmak. Gümrük tasdikli fatura, giriş beyannamesi sureti, makbuz ve benzeri belgeleri en kısa sürede şirkete teslim etmek. Sanayi odalarından gerekli müsaadeleri almak ve alınan izin belgeleri ile ithalat işlemini gerçekleştirmek Aktarma beyannamesi ve üst yazıların en kısa sürede Antrepo ve Serbest Bölge Md.ne teslim etmek. Serbest Bölge İşlem Formu ve Ön Statü Belgelerinin, giriş ve çıkış onay işlemlerinin yapılması. Aktarma işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen         diğer işlemleri yapmak. İthalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen         diğer işlemleri yapmak.                    
“ İTHALAT İŞLEMLERİ ”